Θέσεις εργασίας στον Δήμο Λοκρών

Δημοσιεύτηκε από
Μοιραστείτε το

Ο Δήμος Λοκρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας 2017 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Οδηγός Υδροφόρας
  • 3 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών 
  • 2 ΥΕ Εργατών Φύλαξης ΧΑΔΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
  • 8 ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (πληρ. κ,Μαρία Πάσσα και κ.Κων/νο Δημητρίου τηλ.επικοινωνίας 22333505338 – 2233022374 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες εργάσιμες) και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ


Μοιραστείτε το
Κατηγορία:
Απασχόληση
CLOSE
CLOSE
Open

Menu Title