Ολοκληρώνεται η προμήθεια εξοπλισμού στο Πενταόροφο Κτήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Δημοσιεύτηκε από
Μοιραστείτε το

Με διεγχειρητικό υπερηχοτομογράφο ολοκληρώνεται η διαδικασία
προμήθειας εξοπλισμού της πράξης «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου
Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.». Με έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας
προς το …
νοσοκομείο διατυπώνει τη θετική γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης
και τη διαδικασία ανάθεσης του συγκεκριμένου υποέργου, προϋπολογισμού
39.680 ευρώ.ΠΗΓΗ


Μοιραστείτε το
CLOSE
CLOSE
Open

Menu Title