ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι ισχύει για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Δημοσιεύτηκε από
Μοιραστείτε το


Αναρτημένες στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη», βρίσκονται από σήμερα οι έγγραφες προσκλήσεις – ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων.

Η κοινοποίηση της πρώτης ειδοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε ημερών, από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ: https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) οι οφειλές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

1.Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά.
2.Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις (πολυετείς κυρώσεις).
3.Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.
4.Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τος αγρότες έως την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφως με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους.

Προσθέτει πως σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μη υποβολής έγγραφης ένστασης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ή οι έγγραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιμες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει την διαδικασία ανάκτησης κατά περίπτωση βάσει του Ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πηγή


Μοιραστείτε το
Κατηγορία:
Επικαιρότητα
CLOSE
CLOSE
Open

Menu Title