Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
spot_img
spot_img

Top 5 ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αύριο η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Την Τετάρτη  29 Νοεμβρίου  2023   και ώρα  10.00  π.μ.  συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, με τα εξής θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:

 

 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 20.000 σε 42.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, αποτελούμενη από δύο μονάδες, η πρώτη δυναμικότητας 15.700 ορνίθια κρεαοπαραγωγής και η δεύτερη 26.300 ορνίθια κρεατοαπαραγωγής, στη θέση «Παλαιοκκλησιά», Τ.Κ. Καλπακίου, Δ. Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορείς πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι κ.κ. Ηλίας Μπόνιας και Θωμάς Μπόνιας αντίστοιχα.

 

 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η,α/α 5): «Υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 250 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους, μέχρι τελικής πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μαραθιά» της Τ.Κ. Καμπής, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων,  Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

 

 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η, α/α 4): «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 40 στρ., δυναμικότητας 160 τόνων/έτος, στη θέση «Όρμος Μάζωμα», Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Χριστογιάννης Κ. – Λύσαρη Μ. Ε.Ε.», με δ.τ. «Ionian Shells».

 

 1. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η , α/α 6): «ΜΠΕ εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ηγουμενίτσας στην παράκτια περιοχή από τα ΤΕΙ Ηγουμενίτσας έως το Μακρυγιάλι: τμήμα οδού Ηγουμενίτσα- Δρέπανο-παραλία Μακρυγιάλι και τυχόν παρακείμενων αυτού έργων, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.(ΟΛΗΓ Α.Ε.).

 

 

 1. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,99 MW , στο ρέμα Μετσοβίτικο, Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΜΥΗΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟ Α.Ε.».

 

 1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις προώθησης προϊόντων κατά το 1ο εξάμηνο του 2024.

 

 1. Έγκριση προαίρεσης για τη συνέχιση του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (Ευρώ 483.871,00 χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: 116.129,00 Ευρώ)   μετά την εξάντληση των συμβατικών προϋποθέσεων.

 

 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Θεσπρωτίας  για τη σχολική χρονιά 2023-24.

 

 

 1. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

 1. Έγκρισηπαράτασηςτουέργου “AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources” (MIS 5070064), και παράταση συμβάσεων του έργου

 

 

 1. Έγκριση παράτασης συμβάσεων του στρατηγικού  έργου AI SMART (Adriatic Ionian SMAll PoRT Network) του προγράμματος Cooperation Programme Interreg V-A  Greece – Italy 2014-2020, καιπαράτασησυμβάσεωντουέργουστηνκατηγορίαΕξωτερικοίΣυνεργάτες.

 

 1. Έγκριση παράτασης συμβάσεων του στρατηγικού  έργου TheRout_Net – Thematic routes and networks του προγράμματος Cooperation Programme Interreg V-A  Greece – Italy 2014-2020, και παράταση συμβάσεων του έργου στην κατηγορία Εξωτερικοί Συνεργάτες.

 

 

 1. Έγκριση παράτασης συμβάσεων του έργου GAMES (Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students) του προγράμματος Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”και παράταση συμβάσεων του έργου στην κατηγορία Εξωτερικοί Συνεργάτες.

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής του προϊόντος «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΤΑ (ΠΟΠ)» και Βασικής Υλικής Συνδρομής για την υλοποίηση του  Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με κωδικό ΟΠΣ 5000127, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

 

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής του προϊόντος «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑΟ ΕΞ. ΠΑΡΘΕΝΟ» και Βασικής Υλικής Συνδρομής για την υλοποίηση του  Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με κωδικό ΟΠΣ 5000127,για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβάσεων, που αφορούν τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

 

 

 1. Έγκριση ακύρωσης της από 01/06/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012799191) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας.

 

 1. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου / ΠΕ Θεσπρωτίας και της εταιρείας Express Facility Management Υπηρεσίες Καθαρισμού και Τεχνικών Εργασιών, Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Διάθεσης Προσωπικού Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ».

 

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ  Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού , για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής Γυμνασίου – Λυκείου Θεσπρωτικού»,  προϋπολογισμού 62.400.00€  με   Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου του Δήμου  Δωδώνης και του Σωματείου με την Επωνυμία  <<ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΙΑΣΤΑΣ Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΗΚΟΣ >>,  για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση  στέγης νερόμυλου Βουλιάστας», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ.

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Δρυινουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου «  Αποκατάσταση  – ανακατασκευή στεγών στον Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών στο Δ.Δ. Γαναδιού δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ.

 

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου « Επισκευή  στέγης και αντιμετώπιση  υγρασίας στον Ιερό Ναό  Αγίας Παρασκευής  Κρανούλας  », προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ.

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου ,του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση  του καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου  », προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ.

 

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΠΕΑΚΙ που αφορά τα έργα: α) Επίβλεψη- έγκριση μελέτης στατικής επάρκειας των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ Ιωαννίνων(Ζωσιμάδες- ΠΕΑΚΙ Ανατολής – Κλειστού Γυμναστηρίου – Κλειστού Κολυμβητηρίου – Λεμβαρχεία και στεγαζώμενο εσωτερικό χώρο & β) Σύνταξη και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών για την έκδοση και ανανέωση αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ( Ζωσιμάδες- Πανηπειρωτικό – Λιμνοπούλα).

 

 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. H ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: https://herema.gr/announcement-seia-ndp-owf/

 

 

 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου EL05. H ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el05-410-2revision-smpe-gr-v01/

 

 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 1η Αναθεώρηση ηοσ του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL 09). Μακεδονίας (EL 09).. H ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/1revision-consultation-gr/consultation-1revision-el09-gr/

 

 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ( EL04). H ΣΜΠΕ του ως άνω προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό σύνδεσμο: http://wfdver.ypeka.gr/el/project/consultation-el04-410-2revision-smpe-gr-v01.

Πηγή

spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img

Δημοφιλή