Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
spot_img
spot_img

Top 5 ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ιωάννινα: Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων της Ηπείρου

Δεκαπέντε επιστήμονες από εννέα διαφορετικούς φορείς της Ηπείρου σχετικούς με την διαχείριση και την παρακολούθηση υδάτων συμμετείχαν στην 2η Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας του έργου “Epirus Waters”, που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Στόχος ήταν η παρουσίαση του δικτύου αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων και τα οφέλη της λειτουργίας τους στην προστασία από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Οι επιστήμονες αρχικά ανέλυσαν τα χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής ποταμών της Ηπείρου προκειμένου να εντοπιστούν οι περιοχές που πρέπει να παρακολουθούνται λόγω κινδύνου ρύπανσης, πλημμυρών ή ξηρασίας.

Έπειτα, εγκαταστάθηκαν 10 αυτόματοι σταθμοί, τρεις εκ των οποίων στον ποταμό Λούρο, που καταγράφουν τουλάχιστον σε ωριαία βάση κρίσιμες παραμέτρους όπως η στάθμη παροχής υδάτων και φυσικοχημικά στοιχεία όπως pH, θερμοκρασία νερού, ηλ. αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο.

Οι σταθμοί αποστέλλουν τα δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης και δημοσιοποίησης δεδομένων.

Έτσι όταν υπάρχει υπέρβαση τιμής σε κάποια από τις μετρούμενες παραμέτρους η διαδικτυακή πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει σε κάθε ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μηνύματα, ώστε να γνωστοποιείται εγκαίρως η πιθανότητα επερχόμενης ρύπανσης υδάτων ή και πλημμύρας ξηρασίας.

www.ertnews.gr

Πηγή

spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img

Δημοφιλή