Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
spot_img
spot_img

Top 5 ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τις δηλώσεις-Ποιους αφορά και ποιοι εξαιρούνται

Σήμερα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για τις δηλώσεις των εργαζόμενων συνταξιούχων.  «Οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να λαμβάνουν όλη τους τη σύνταξη, να παίρνουν τα δεδουλευμένα τους και θα μπορούν έτσι να σώσουν με το καλημέρα από 140 ευρώ μέχρι 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή το μόνο που θα κάνουν είναι μία αίτηση ηλεκτρονικά ή να πάνε στον ΕΦΚΑ της περιοχής τους έτσι ώστε να μπορέσουν χωρίς να αλλάξουν τίποτα να παίρνουν από 140 μέχρι 300 ευρώ κάθε μήνα» είπε χθες η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μιχαηλίδου.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στον e-ΕΦΚΑ

Μάλιστα όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι  (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) αλλά και εκείνοι που είχαν δηλώσει την εργασία τα προηγούμενα χρόνια στα Ταμεία τους θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία και το είδος της εργασίας τους στην πλατφόρμα αυτή. Διευκρινίζεται πως εάν οι υπόχρεοι δεν προχωρήσουν στη ενέργεια αυτή θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα έχουν χρηματική ποινή που θα είναι ίση με 12 μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

 

Η νέα εισφορά

Το Μάρτιο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει η πρώτη παρακράτηση του νέου πόρου υπέρ ΕΦΚΑ για τους μισθωτούς  αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους. Και με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που θα υποβάλλουν στο τέλος Μαρτίου οι επιχειρήσεις για την μισθοδοσία Φεβρουαρίου θα γίνει και για πρώτη φορά από τους εργοδότες η παρακράτηση του νέου πόρου 10% υπέρ ΕΦΚΑ για τους μισθωτούς.  Αυτό ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους, η εισφορά των οποίων θα είναι από τον Μάρτιο αυξημένη κατά 50%.

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2024  οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι λαμβάνουν στο ακέραιο τη σύνταξή τους και πως έχει  καταργηθεί το πέναλτι του 30% που επιβάλλονταν μέχρι πρότινος σε αυτούς. Και αντί αυτού θα καταβάλλουν πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ασφαλιστικών εισφορών επιπλέον πόρο 10% επί των αποδοχών τους, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α. για κάθε ασφαλιστέα απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των επιδομάτων εορτών (Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων) και αδείας.

Για την ασφάλιση του απασχολούμενου συνταξιούχου  καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ασφαλιστέα απασχόληση, και επιπλέον πόρος, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. ως εξής, ανάλογα με την κατηγορία του υπαγόμενου προσώπου:

  • Για τους μισθωτούς ο πόρος θα παρακρατείται από τους εργοδότες μέσω των ΑΠΔ, οι οποίοι οφείλουν να τον αποδώσουν στον e – Ε.Φ.Κ.Α. Το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό του πόρου υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α., σε ετήσια βάση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή 5.114 ευρώ (426,17 Χ12).
  • Υποχρέωση καταβολής του πόρου 10% έχουν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αλλά η απονομή της σύνταξης τους εκκρεμεί.

Οι εξαιρέσεις 

Δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν τον πόρο αυτόν :

  • οι συνταξιούχοι με αναπηρία,
  • ορισμένες κατηγορίες πολυτέκνων
  • οι αγρότες του ΟΓΑ κλπ.
  • οι  συνταξιούχοι των οποίων η καταβολή της σύνταξης ανεστάλη για οποιονδήποτε λόγο.

Η εισφορά

Σύμφωνα με την νομοθεσία, η εισφορά 10% επί των αποδοχών υπέρ ΕΦΚΑ θα παρακρατηθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2024. Οι εργοδότες θα παρακρατούν τον πόρο αυτόν μέσω της ΑΠΔ από τους μισθωτούς εργαζόμενους αλλά οι πρώτοι θα πρέπει να τον αποδώσουν στον e – ΕΦΚΑ. Διευκρινίζεται δε πως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 5.114 ευρώ (426,17 Χ12) το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό του πόρου υπέρ e – ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση. Ο πόρος υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α. δεν είναι ανταποδοτικός, δεν αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης ή για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης.

Σημειώνεται δε πως χρηματική κύρωση που θα είναι ίση με 12 μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές θα έχουν οι υπόχρεοι που δεν θα κάνουν την παραπάνω δήλωση. Υπενθυμίζεται δε πως από την 1η Ιανουαρίου 2024 δεν πληρώνουν πέναλτι 30% οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, ωστόσο αυτό έχει αντικατασταθεί με επιπλέον πόρο 10% επί των αποδοχών τους, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α. για κάθε ασφαλιστέα απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών (Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων) και αδείας.

Ενώ δεν πληρώνουν πόρο οι συνταξιούχοι με αναπηρία, ορισμένες κατηγορίες πολυτέκνων αλλά και αγρότες του ΟΓΑ αλλά και οι συνταξιούχοι των οποίων η καταβολή της σύνταξης ανεστάλη για οποιονδήποτε λόγο.

Τα παραδείγματα  

Ο e-ΕΦΚΑ παραθέτει μέσω της εγκυκλίου τα παρακάτω παραδείγματα για τον τρόπο που θα γίνονται οι κρατήσεις στους εργαζόμενους συνταξιούχους:

1 .Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023, που εισπράττει την σύνταξή του και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου, αναλαμβάνει στις 15.01.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e – Ε.Φ.Κ.Α.

Υποχρεούται, να καταβάλλει, μέσω του εργοδότη του, από 15.01.2024 και για όσο συνεχίζει την απασχόληση αυτή, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του.

2. Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023, που δεν εισπράττει την σύνταξή του (αναστολή καταβολής της) και δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου, αναλαμβάνει στις 15.01.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e -Ε.Φ.Κ.Α. Δεν υποχρεούται, λόγω της αναστολής καταβολής της σύνταξής του, να καταβάλλει, μέσω του εργοδότη του, από 15.01.2024 και για όσο διάστημα συνεχίζει την απασχόληση αυτή, και υφίσταται η ταυτόχρονη αναστολή της σύνταξης, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του.

3. Συνταξιούχος, λόγω γήρατος, προ της 31ης 12.2023, που εισπράττει την σύνταξή του και εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου, αναλαμβάνει στις 15.01.2024 απασχόληση ασφαλιστέα στον e – Ε.Φ.Κ.Α.

Δεν υποχρεούται, για όσο διάστημα εμπίπτει στις εξαιρέσεις, να καταβάλει, μέσω του εργοδότη του, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του.

4. Ασφαλισμένος του φορέα, που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπέβαλε στις 10.01.2024 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος, χωρίς να διακόψει την ασφαλιστέα απασχόλησή του στον e – Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου.

Υποχρεούται, από 01.02.2024 (ημερομηνία έναρξης καταβολής της αιτούμενης σύνταξης γήρατος) και όσο διαρκέσει η παροχή απασχόλησης ασφαλιστέας στον e – Ε.Φ.Κ.Α., να καταβάλλει, μέσω του εργοδότη του, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του. Εάν τελικά το συνταξιοδοτικό αίτημά του απορριφθεί, το συνολικό ποσό του πόρου που του παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στον e – Ε.Φ.Κ.Α. θα του επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

5 . Ασφαλισμένος του φορέα, που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπέβαλε στις 10.01.2024 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος, έχοντας προηγουμένως διακόψει την απασχόλησή του. Την 01.02.2024 αναλαμβάνει νέα απασχόληση ασφαλιστέα στον e – Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου.

Υποχρεούται, από 01.03.2024 (ημερομηνία έναρξης καταβολής της αιτούμενης σύνταξης γήρατος) και όσο διαρκέσει η παροχή απασχόλησης ασφαλιστέας στον e – Ε.Φ.Κ.Α., να καταβάλλει, μέσω του εργοδότη του, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του.

Εάν τελικά το συνταξιοδοτικό αίτημα του απορριφθεί, το συνολικό ποσό του πόρου που του παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στον e – Ε.Φ.Κ.Α. θα του επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

6. Ασφαλισμένος του φορέα, που πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπέβαλε στις 30.11.2023 αίτηση απονομής σύνταξης, λόγω γήρατος και ανέλαβε, στις 15.01.2024, απασχόληση ασφαλιστέα στον e – Ε.Φ.Κ.Α. Επιπλέον, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του πόρου.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο δικαιούται, από 01.12.2023, να εισπράξει την αιτούμενη σύνταξη. Συνεπώς, υποχρεούται από 15.01.2024 (ημερομηνία έναρξης της απασχόλησής του, ενώ ήταν ήδη δικαιούχος είσπραξης σύνταξης λόγω γήρατος) να καταβάλλει, στον e -Ε.Φ.Κ.Α., μέσω του εργοδότη του, πόρο ποσοστού 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών του.

Εάν τελικά το συνταξιοδοτικό αίτημά του απορριφθεί, το συνολικό ποσό του πόρου, που του παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στον e – Ε.Φ.Κ.Α. θα του επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

 

 

 

 

Πηγή

spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img

Δημοφιλή