Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
spot_img
spot_img

Top 5 ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΑΑΔΕ: Ομαλά και εντός σχεδιασμού η διαδικασία της αυτοματοποιημένης υποβολής δηλώσεων

Σχετικά με την αυτοματοποιημένη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για πάνω από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, υπενθυμίζονται τα εξής:

Φέτος, για πρώτη φορά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στη διευκόλυνση αυτών των πολιτών:

  • θέτοντας στη διάθεσή τους ειδικό αρχείο (προεκκαθάριση) με το φορολογικό αποτέλεσμα (χρεωστικό ή πιστωτικό) που προκύπτει από τη δήλωσή τους, που είναι προσυμπληρωμένη από την ΑΑΔΕ με το σύνολο των στοιχείων που διαθέτει, και
  • δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μην υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους, εφόσον θεωρούν ότι τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί είναι ορθά και πλήρη.

Ειδικότερα, όπως έχει επισημανθεί, οι φορολογούμενοι αυτοί:

  • Εφόσον θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους.  Αυτή οριστικοποιείται από την ΑΑΔΕ την Τρίτη 2/7/2024.
  • Εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα την προσυμπληρωμένη δήλωσή τους.
  • Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν είναι ακριβή, οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της, στις 26/7/2024. Ειδικότερα, μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση, ενώ από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Για την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών αυτών, να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωσή τους, από τις 21/6/2024 το αρχείο προεκκαθάρισης της δήλωσης είναι άμεσα διαθέσιμο και στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ myAADEapp.

Μέχρι σήμερα, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα συστήματα της ΑΑΔΕ:

Σε σύνολο 1.232.538 δηλώσεων (1.429.670 φορολογουμένων), για τους οποίους έγινε προεκκαθάριση της δήλωσής τους, έχουν υποβάλει δηλώσεις 852.500 φορολογούμενοι.

Περαιτέρω, όπως είχε επισημανθεί οι φορολογούμενοι που έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης από την ΑΑΔΕ, καθώς και όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής, θα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές των στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει γι αυτούς από τρίτους φορείς (πχ εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση:

  • 22.730 φορολογούμενοι των οποίων τα στοιχεία μεταβλήθηκαν μετά την αρχική προεκκάθαριση, δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής δήλωση οι ίδιοι και χρειάζεται να ελέγξουν το αποτέλεσμα της νέας προεκκαθάρισης.
  • 8.036 φορολογούμενοι που, λόγω νεότερων στοιχείων που προέκυψαν γι’ αυτούς (πχ μεταβολή φορολογικής κατοικίας ή οικογενειακής κατάστασης, υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για το 2022, που επηρεάζει την προεκκαθάριση για το 2023, κ.ά), χρειάζεται πλέον να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται η ειδοποίηση των φορολογουμένων, για τους οποίους εστάλησαν νεότερα στοιχεία στην ΑΑΔΕ, μετά την υποβολή της δήλωσής τους, για να ελέγξουν την ορθότητα των νέων στοιχείων και να προβούν σε τροποποιητική δήλωση ή κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια.

Συνεπώς, η διαδικασία προχωρά κανονικά, στο πλαίσιο, που είχε εξαρχής ανακοινωθεί.

Πηγή

spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img

Δημοφιλή